Ventilatie is van belang om het besmettingsgevaar te reduceren. Daarom hebben wij dan ook gecontroleerd of onze ventilatie in orde is en dat was hij op basis van de gegevens die we hebben.

Nu is echter ook gemeten of de ventilatie ook echt in orde is. Hiervoor is gebruik gemaakt van een CO2 meter. Gebleken is dat de concentratie van de CO2 de 520 ppm niet overschrijdt, ook niet bij een volledig bezette hal. Het open zetten van de deur naar de kantine maakte hierbij geen verschil. Dat is dus goed nieuws, want deze lage waarde geeft aan dat de ventilatie in de hal prima op orde is.

Ook in de kantine is gemeten. Zichtbaar was dat de concentratie bij de baanwissel oploopt, maar eigenlijk niet hoger komt dan ca. 700 ppm. Deze waarde zakt vervolgens snel weer in als de mensen de baan op zijn of weer naar huis tot een waarde van ergens in de 500 ppm. Dat zijn dan ook goede waarden.

Als referentie waarde is het goed te weten dat een uitstekend kantoor een maximale CO2 concentratie kent van maximaal 800 ppm. De concentratie buiten van de CO2 bedraagt ca. 400 ppm.

Share This