Nieuwe Website: BLTC-Inbetween.nl

De aloude website tennisblaricum.nl zal binnenkort uit de lucht gaan. U kan dan informatie over het sporten in Blaricum vinden op de nieuwe website BLTC-Inbetween.nl Hier komt de actuele informatie over Squash. Padel, Zomer tennis, maar ook over de Wintertennis. Wilt...

Lock-down -3

Na de laatste persconferentie van Rutte kunnen we dit seizoen verder definitief afschrijven. De Tennis en Squash hal zal niet meer geopend mogen worden voor 1 april. We weten ondertussen dat het kabinet alleen kijkt naar het aantal positief getesten en geen rekening...

Lock-down-2

Momenteel zitten we nog steeds in een lock-down, ons opgelegd door de regering in Den Haag. Wij denken dat we onder ogen moeten gaan zien dat we het winterseizoen als verloren moeten gaan beschouwen. Het halfslachtige beleid zal ertoe leiden dat we voorlopig nog geen...

Ventilatie

Ventilatie is van belang om het besmettingsgevaar te reduceren. Daarom hebben wij dan ook gecontroleerd of onze ventilatie in orde is en dat was hij op basis van de gegevens die we hebben. Nu is echter ook gemeten of de ventilatie ook echt in orde is. Hiervoor is...

Lock-down light

Op 13 oktober 2020 heeft premier Rutte weer een aanscherping van de maatregelen om het Covid-19 virus in te perken bekend gemaakt. Ondanks de door hemzelf geschapen verwarring raken deze maatregelen het Tennis en Squash Centrum niet. Er mag getennist en gesquasht...

CORONA blijft ons achtervolgen!

Hedenavond was de extra persconferentie van ons kabinet met als onderwerp de aanvullende maatregelen om de snel opkomende tweede Covid-19 golf in te perken. Belangrijk is dat het binnentennis en squash niet wordt belemmerd! Het wintertennisseizoen start gewoon op 1...

Coronavirus

Op zondagavond om 17:30 u heeft het kabinet verordonneerd dat sportclubs en horeca gelegenheden gesloten dienen te worden. Eerst tot en met 6 april 2020, maar nu tot een nader te bepalen tijdstip in het kader van de indamming van de verspreiding van het Coronavirus....

Winterlid Worden?

Het winterseizoen is weer begonnen!  Wordt weer winterlid bij het Tennis Centrum te Blaricum. Dit houdt in dat u als lid samen met andere winterledenleden banen in de ‘daluren’ kan reserveren en zo vrijwel onbeperkt kan spelen. Ook bestaat de mogelijkheid...

Online reserveren gaat live!

Vanaf 1 oktober 2017 gaat eindelijke onze nieuwe on-line reserverings tool live! Het wordt mogelijk om on-line losse banen te huren en deze direct af te rekenen, maar ook om een knipkaart te kopen of om een winterlidmaatschap af te sluiten! Op deze wijze kan u...