Momenteel zitten we nog steeds in een lock-down, ons opgelegd door de regering in Den Haag. Wij denken dat we onder ogen moeten gaan zien dat we het winterseizoen als verloren moeten gaan beschouwen. Het halfslachtige beleid zal ertoe leiden dat we voorlopig nog geen einde zien komen aan de huidige situatie. In het gunstigste geval kan er in maart nog binnengespeeld worden, maar daar gaan wij niet meer vanuit.

Dit betekent ook dat er geen ruimte binnen het seizoen zit om uren te compenseren, dat nu uitpakt als het slechtste seizoen ooit.

Wij zullen ons daarom moeten gaan richten op het komende zomer en winterseizoen. Dit zal door organisatorische aanpassingen anders gaan verlopen dan voorheen. U zal daarom goed moeten opletten over de wijze hoe u uw banen voor het komende seizoen kan verlengen en hoe de gewijzigde verhuurcondities zullen uitpakken. We zullen hierover berichten op deze site.

Share This